Jaarverslag 2016 van de Amnesty werkgroep Amerongen-Leersum

7 maart werd de film “Ai Weiwei: The Fake Case” gedraaid in De Binder. De film werd ingeleid door prof. dr. Bert van den Brink. De inleiding was zeer interessant en de film indrukwekkend. Op die avond werd ook een start gemaakt met de actie van 8 maart.

Op 8 maart vroegen we aandacht voor de Vrouwen van de Don in Rusland. Deze organisatie zet zich in voor de rechten van vrouwen, en ook voor kinderrechten en de rechten van dienstplichtigen.  Omdat Internationale Vrouwendag op 8 maart in Rusland een echt bloemenfeest is, staat de actie in het teken van bloemen: we versturen bloemenkaarten en bloemzaden. Er zijn veel kaarten met zaden verstuurd.

 Van 12 – 19 maart was de collecteweek. Helaas waren er niet genoeg collectanten in Amerongen en Leersum. Toch werd nog € 1928,80 in Amerongen en Overberg en € 1245,43 in Leersum opgehaald.

Henny staakt wegens verhuizing haar werkzaamheden als coördinator in Amerongen (oude dorp). Fransien volgt haar op. Wytze blijft coördinator voor de rest van Amerongen en Overberg.

Van 12 – 20 maart tijdens de boekenweek werden er handtekeningen verzameld in de bilbiotheek van Allemanswaard, maar dat was geen succes.

18 – 26 maart was weer het Movies that matter festival. Dit jaar lukte het niet om daar naartoe te gaan.

14 mei op de Grietmarkt zijn veel handtekeningen opgehaald voor ‘kwetsbare vluchtelingen’

Het scholenwerk is ook dit jaar weer succesvol verlopen. Marijke en Caroline hebben veel kinderen van groep 7 en 8 laten kennismaken met het werk van Amnesty International.

10 september was er een Grietmarkt. Bij De Ark  heeft de werkgroep onder leiding van Fransien een Bric á Brac markt ingericht. Er is veel verkocht. Het was een groot succes, voor herhaling vatbaar.

10 december – Internationale dag van de rechten van de mens.

Op bescheiden wijze hebben we een schrijfactie samen met de werkgroep van Maarn georganiseerd in het Cultuurhuis van Doorn. Er zijn 90 brieven en kaarten geschreven.

In Leersum zou nog een stiltekring gehouden worden. Maar door een te kleine deelname en regenachtig weer is dat tegengevallen. Wel werden een aantal handtekeningen voor ‘Gratie voor Snowden’ opgehaald.