27 maart 2024: Record resultaat voor Amnesty International collecte in Amerongen, Overberg en Leersum

Van 11 t/m 16 maart hebben we weer weer een complete huis-aan-huis collecte kunnen uitvoeren voor Amnesty International. Met 14 vrijwilligers in Amerongen, 2 vrijwilligers in Overberg en 3 vrijwilligers in Leersum hebben we een record resultaat geboekt van 2721 euro! Niet alleen is er 1666 euro in contanten opgehaald, daarnaast is ook via 1055 euro binnengekomen via digitale media. Het totaal is daarmee hoger dan vorig jaar, toen we (zonder Leersum) een totaal van 2549 euro ophaalden.

We danken de bevolking van Amerongen, Overberg en Leersum die in het algemeen veel sympathie voor Amnesty koestert, en dit jaar weer met gulle hand gegeven heeft ter ondersteuning van het zo noodzakelijke werk van Amnesty. Een opvallend verschil met enkele jaren geleden is het toenemende succes van de QR-code op de collectebus, waardoor het ook voor mensen zonder contant geld in huis gemakkelijk is om toch een bijdrage te geven. Even de code scannen in je bank app op je telefoon, bedrag accorderen en klaar. Bijna 39% van de donaties is op die manier binnengekomen, een stijgende lijn ten opzichte van 2023 (37%) en 2022 (25%)

We hebben helaas wel te kampen met een teruglopend aantal collectanten. Daardoor waren we dit jaar niet in staat om de inwoners van alle straten te bereiken. Met name voor het gedeelte van Amerongen ten noorden van de Wilhelminaweg en voor heel Leersum kunnen we goed wat extra collectanten gebruiken. Nadere informatie hierover vind u hier.

Wat wil Amnesty?

Amnesty streeft naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke rechten heeft en in vrijheid kan leven. Met acties, lobby, campagnes en rapporten oefent de organisatie druk uit op machthebbers die de rechten van mensen schenden. Dat blijkt een effectieve methode. Gewetensgevangenen komen vrij, doodvonnissen worden omgezet, discriminerende wetten worden aangepast, marteling stopt, daders worden berecht.

Waarom een collecte?

Amnesty wil altijd en overal kunnen zeggen wat ze wil. Tegen welke autoriteit of machthebber dan ook. Daarom neemt de organisatie voor onderzoek en actie geen geld aan van overheden of politieke groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van de jaarlijkse collecte voor Amnesty van onschatbare waarde.