11 – 16 maart 2024: Collecte Amnesty International

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in 2024 voor de tweeëntwintigste keer een landelijke collecte. Net als vorig jaar zullen we met onze vrijwilligers in Amerongen, Overberg en Leersum een “traditionele’ huis-aan-huis collecte houden. Aan de deur kan zowel met contant geld als via mobiel betalen gedoneerd worden. Daarnaast zal een aantal mensen ook via e-mail, WhatsApp, Signal, Facebook, Instagram en andere digitale kanalen zoveel mogelijk donaties proberen binnen te halen.

In 2023 werd tijdens de collecte in Amerongen en Overberg door 17 vrijwilligers ruim 2500 euro opgehaald. In heel Nederland gingen toen 12.500 vrijwilligers langs de deuren en werd bijna € 1.330.000 opgehaald voor het mensenrechtenwerk van Amnesty.

We hopen dat mensen ook dit jaar royaal giften zullen doen in de digitale collectebus die door onze collectanten onder uw aandacht wordt gebracht.

Meehelpen?

Iedereen die Amnesty een warm hart toe draagt en ook een steentje wil bijdragen kan ook een online collectebus aanmaken via digicollect.amnesty.nl. Voor de huis-aan-huis collecte kunnen we ook nog goed een paar extra collectanten gebruiken. Onze collecte-coördinatoren zijn graag bereid om u meer informatie te verstrekken, en u kunt zich ook bij hen aanmelden:

Amerongen
Overberg
Wytze van der Raaycollecte-amerongen@deboca.net
LeersumWytze van der Raay (ad interim)collecte-leersum@deboca.net

Met het geld dat tijdens de collecte wordt opgehaald, kan Amnesty haar werk blijven doen. Bijvoorbeeld voor mensen als Bernardo Caal Xol uit Guatemala. Hij zei nadat hij vervroegd vrijkwam:

Ik ben ieder van jullie erg dankbaar. Jullie gaven me hoop op de gerechtigheid, vrijheid en gelijkheid.’

Caal Xol was veroordeeld omdat hij geweldloos actie voerde tegen de bouw van twee waterkrachtcentrales. Die brachten de bestaansmiddelen van de oorspronkelijke bevolking in gevaar.

Op deze pagina ziet u een aantal door Amnesty behaalde resultaten.

Wat wil Amnesty?

Amnesty streeft naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke rechten heeft en in vrijheid kan leven. Met acties, lobby, campagnes en rapporten oefent de organisatie druk uit op machthebbers die de rechten van mensen schenden. Dat blijkt een effectieve methode. Gewetensgevangenen komen vrij, doodvonnissen worden omgezet, discriminerende wetten worden aangepast, marteling stopt, daders worden berecht.

Waarom een collecte?

Amnesty wil altijd en overal kunnen zeggen wat ze wil. Tegen welke autoriteit of machthebber dan ook. Daarom neemt de organisatie voor onderzoek en actie geen geld aan van overheden of politieke groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van de jaarlijkse collecte voor Amnesty van onschatbare waarde.