Jaarverslag 2015 van de Amnesty werkgroep Amerongen-Leersum

In het jaar 2015 is onze werkgroep uitgebreid met enkele actieve leden en vrijwilligers.

Onze jaarlijkse collecteweek heeft een mooi resultaat opgeleverd in de dorpen Amerongen, Leersum en ook Overberg. Overberg ligt binnen de grenzen van Amerongen, maar is gelegen “over de berg”. Dankzij de inzet van nieuwe vrijwilligers is daar in 2015 voor het eerst ook gecollecteerd met een prachtige opbrengst.

Evenals voorgaande jaren is veel aandacht besteed aan het scholenwerk dat met heel mooi documentatiemateriaal werd ondersteund door het hoofdkantoor in Amsterdam.

De jaarlijkse boekenweek werd aangegrepen om in de bibliotheken van Amerongen en Leersum brieven en kaarten te schrijven en handtekeningen te verzamelen.

Tijdens de kinderboekenweek werden kaarten getekend in de bibliotheken van Amerongen en Leersum.

Voorts was de werkgroep actief met het verzamelen van handtekeningen tijdens festiviteiten en thema-markten.

Op de Dag van de Rechten van de Mens op 10 december organiseerden wij samen met de werkgroep van Maarn-Maarsbergen de schrijfestafette in de bibliotheken op de Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Dit jaar werd gestart in de bibliotheek van Doorn, waar ook burgemeester Frits Naafs een groot aantal brieven en kaarten heeft geschreven en handtekeningen heeft verzameld. Vanuit Doorn hebben de leden van de beide werkgroepen de estafette vervolgd in de bibliotheken van Driebergen, Maarn, Leersum en Amerongen.

Eveneens op 10 december werd ’s avonds op het NS station Driebergen-Zeist door leden van onze werkgroep en die van Zeist gefakkeld tijdens de avondspits. Ook tijdens deze actie werden handtekeningen verzameld.

De schrijfestafette heeft een mooi aantal brieven en kaarten opgeleverd; de handtekeningenacties eveneens.

Aan het einde van het jaar werd bij een kerstconcert in de Michaelkerk in Leersum een Amnesty-tafel ingericht. De daar aanwezige artikelen (o.m. wenskaarten, servetten en kaarsen) vonden grif aftrek.

Achter de schermen (en met steun van het hoofdkantoor) werd in 2015 hard gewerkt aan het realiseren van een eigen website die in het voorjaar van 2016 on-line gaat.

Tot slot stuurde onze voorzitter de werkgroepleden in december onderstaand gedicht toe:

Bij kaarslicht

Voor jou een brief geschreven
waar je bent zul je me horen

Voor jou een raam geopend
in de omhelzing van de nacht

Voor jou een kaars aangestoken
wanneer je komt zul je me vinden

Voor de sterren een pad gewezen
mogen ze je veilig thuis brengen

Ho Xuan Huong