14 – 20 maart 2021: Online collecte Amnesty International

Amnesty Collecte 2021

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in 2021 voor de negentiende keer een landelijke collecte. Dit jaar is het wel anders dan anders: deze editie van de collecte is vanwege het coronavirus volledig online. Onze vrijwilligers in Amerongen, Overberg en Leersum zullen in de collecteweek dus niet met de bus de straat opgaan, maar in plaats daarvan proberen om via e-mail, WhatsApp, Signal, Facebook, Instagram en andere digitale kanalen zoveel mogelijk donaties binnen te halen.

In 2020 werd tijdens de collecte in Amerongen en Overberg door 14 vrijwilligers ruim 1440 euro opgehaald. In heel Nederland gingen toen 12.500 vrijwilligers langs de deuren en werd € 900.000 opgehaald voor het mensenrechtenwerk van Amnesty. We hopen dat mensen ook dit jaar royaal giften zullen doen in de digitale collectebus die door onze collectanten onder uw aandacht wordt gebracht.

Meehelpen?

Iedereen die Amnesty een warm hart toe draagt en ook een steentje wil bijdragen kan ook een online collectebus aanmaken via amnesty.digicollect.nl. Onze collecte-coördinatoren zijn graag bereid om u meer informatie te verstrekken, en u kunt zich ook bij hen aanmelden:

Amerongen
Overberg
Wytze van der Raaycollecte-amerongen@deboca.net
LeersumJitske Schafraadcollecte-leersum@deboca.net

Met het geld dat tijdens de collecte wordt opgehaald, kan Amnesty haar werk blijven doen. Bijvoorbeeld voor Vitalina Koval:

Ik heb me in mijn leven nog nooit zo gesteund gevoeld,

vertelde Vitalina Koval nadat Amnesty voor haar in actie kwam. Koval is het boegbeeld van de Oekraïense LHBTI-gemeenschap. Ze werd bedreigd en aangevallen. Internationale druk zorgde ervoor dat de politie haar beschermde.

Wat wil Amnesty?

Amnesty streeft naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke rechten heeft en in vrijheid kan leven. Met acties, lobby, campagnes en rapporten oefent de organisatie druk uit op machthebbers die de rechten van mensen schenden. Dat blijkt een effectieve methode. Gewetensgevangenen komen vrij, doodvonnissen worden omgezet, discriminerende wetten worden aangepast, marteling stopt, daders worden berecht.

Waarom een collecte?

Amnesty wil altijd en overal kunnen zeggen wat ze wil. Tegen welke autoriteit of machthebber dan ook. Daarom neemt de organisatie voor onderzoek en actie geen geld aan van overheden of politieke groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van de jaarlijkse collecte voor Amnesty van onschatbare waarde.