14 – 19 maart 2022: Collecte Amnesty International

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in 2022 voor de twintigste keer een landelijke collecte. Op dit moment weten we helaas nog niet of we in maart weer een “traditionele’ huis-aan-huis collecte kunnen houden. In verband met de actuele corona-situatie zullen we misschien moeten overschakelen naar een online collecte, net zoals in 2021. We hopen dat onze vrijwilligers in Amerongen, Overberg en Leersum in de collecteweek weer met de collectebus op pad kunnen gaan. Maar mocht dat niet mogelijk zijn, dan zullen ze in plaats daarvan proberen om via e-mail, WhatsApp, Signal, Facebook, Instagram en andere digitale kanalen zoveel mogelijk donaties binnen te halen.

In 2020 werd tijdens de collecte in Amerongen en Overberg door 14 vrijwilligers ruim 1440 euro opgehaald. In heel Nederland gingen toen 12.500 vrijwilligers langs de deuren en werd € 900.000 opgehaald voor het mensenrechtenwerk van Amnesty. In 2021 werd door de vrijwilligers uit Amerongen en Overberg online maar liefst 1592 euro ingezameld. Over heel Nederland kwam het totaal uit op ruim 587.000 euro.

We hopen dat mensen ook dit jaar royaal giften zullen doen in de digitale collectebus die door onze collectanten onder uw aandacht wordt gebracht.

Meehelpen?

Iedereen die Amnesty een warm hart toe draagt en ook een steentje wil bijdragen kan ook een online collectebus aanmaken via amnesty.digicollect.nl. Voor de huis-aan-huis collecte kunnen we ook nog goed een paar extra collectanten gebruiken. Onze collecte-coördinatoren zijn graag bereid om u meer informatie te verstrekken, en u kunt zich ook bij hen aanmelden:

Amerongen
Overberg
Wytze van der Raaycollecte-amerongen@deboca.net
LeersumJitske Schafraadcollecte-leersum@deboca.net

Met het geld dat tijdens de collecte wordt opgehaald, kan Amnesty haar werk blijven doen. Bijvoorbeeld voor mensen als Najah Yusuf:

‘Woorden kunnen dit moment niet uitdrukken. Mijn zoon Kameel Juma (18) is herenigd met ons na 1 jaar en 8 maanden in de gevangenis in Bahrein.’

De scholier kreeg gevangenisstraf vanwege zijn deelname aan demonstraties tegen de monarchie. Kameel Juma was sinds 2019 in vijftien verschillende zaken veroordeeld en kreeg in totaal 28 jaar gevangenisstraf.

Wat wil Amnesty?

Amnesty streeft naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke rechten heeft en in vrijheid kan leven. Met acties, lobby, campagnes en rapporten oefent de organisatie druk uit op machthebbers die de rechten van mensen schenden. Dat blijkt een effectieve methode. Gewetensgevangenen komen vrij, doodvonnissen worden omgezet, discriminerende wetten worden aangepast, marteling stopt, daders worden berecht.

Waarom een collecte?

Amnesty wil altijd en overal kunnen zeggen wat ze wil. Tegen welke autoriteit of machthebber dan ook. Daarom neemt de organisatie voor onderzoek en actie geen geld aan van overheden of politieke groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van de jaarlijkse collecte voor Amnesty van onschatbare waarde.