Amnesty werkgroep Amerongen – Leersum

Free Raif Badawi

Welkom op deze website van de Amnesty groep Amerongen-Leersum. De Amnesty werkgroep Amerongen-Leersum is een actieve groep van 10 vrijwilligers die zich in Amerongen en Leersum (Gemeente Utrechtse Heuvelrug) sterk maakt voor de mensenrechten. De activiteiten van de werkgroepleden bestaan onder meer uit: het bemensen van informatiestands het verzamelen van handtekeningen onder Amnesty petities het organiseren van een schrijfmarathon op …

Amnesty International

Amnesty International zet zich sinds 1961 in voor de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Aanvankelijk werd vooral actie gevoerd tegen schendingen die worden begaan door overheden, zoals het opsluiten van gewetensgevangenen, martelingen en de doodstraf. Met de jaren breidde Amnesty haar mandaat verdere uit en ondertussen nemen ook schendingen door gewapende oppositiegroeperingen en schendingen …