Amnesty International

Amnesty International zet zich sinds 1961 in voor de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Aanvankelijk werd vooral actie gevoerd tegen schendingen die worden begaan door overheden, zoals het opsluiten van gewetensgevangenen, martelingen en de doodstraf. Met de jaren breidde Amnesty haar mandaat verdere uit en ondertussen nemen ook schendingen door gewapende oppositiegroeperingen en schendingen in de ‘privé-sfeer’, zoals huiselijk geweld, een belangrijke positie in.

Sinds 2001 vallen ook schendingen van sociale en economische rechten onder Amnesty’s mandaat.

Centrale actiepunten van Amnesty International zijn:

  • afschaffen van de doodstraf
  • uitbannen van marteling
  • stoppen van moorden en andere levensbedreigende maatregelen door regeringen of publieke groeperingen
  • vrijlaten van alle mensen die vastzitten alleen vanwege hun mening of overtuiging
  • tegengaan van ernstige discriminatie op grond van politieke opvattingen, huidskleur, afkomst, geslacht of seksuele oriëntatie

De landelijke website van Amnesty International Nederland vindt u hier

Leest u vooral ook Ons Verhaal