30 maart 2023: Mooi resultaat voor Amnesty International collecte in Amerongen en Overberg

Van 13 t/m 18 maart hebben we weer weer een complete huis-aan-huis collecte kunnen uitvoeren voor Amnesty International. Met 15 vrijwilligers in Amerongen en 2 vrijwilligers in Overberg hebben we een heel mooi resultaat geboekt van 2549 euro! Niet alleen is er 1595 euro in contanten opgehaald, daarnaast is ook via 954 euro binnengekomen via digitale media. Het totaal is maar 15 euro minder dan vorig jaar, toen we een recordopbrengst van 2561 euro behaalden.

We danken de bevolking van Amerongen en Overberg die in het algemeen veel sympathie voor Amnesty koestert, en dit jaar weer met gulle hand gegeven heeft ter ondersteuning van het zo noodzakelijke werk van Amnesty. Een opvallend verschil met voorgaande jaren was het toenemende succes van de QR-code op de collectebus, waardoor het ook voor mensen zonder contant geld in huis gemakkelijk was om toch een bijdrage te geven. Even de code scannen in je bank app op je telefoon, bedrag accorderen en klaar. Ruim 37% van de donaties is op die manier binnengekomen, een flinke stijging sinds het vorige jaar 2022, toen was dit 25%.

We hebben helaas wel te kampen met een teruglopend aantal collectanten. Daardoor waren we dit jaar niet in staat om de inwoners van alle straten te bereiken. Met name voor het gedeelte van het dorp ten noorden van de Wilhelminaweg kunnen we goed wat extra collectanten gebruiken. Nadere informatie hierover vind u hier.

Wat wil Amnesty?

Amnesty streeft naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke rechten heeft en in vrijheid kan leven. Met acties, lobby, campagnes en rapporten oefent de organisatie druk uit op machthebbers die de rechten van mensen schenden. Dat blijkt een effectieve methode. Gewetensgevangenen komen vrij, doodvonnissen worden omgezet, discriminerende wetten worden aangepast, marteling stopt, daders worden berecht.

Waarom een collecte?

Amnesty wil altijd en overal kunnen zeggen wat ze wil. Tegen welke autoriteit of machthebber dan ook. Daarom neemt de organisatie voor onderzoek en actie geen geld aan van overheden of politieke groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van de jaarlijkse collecte voor Amnesty van onschatbare waarde.